Er Pearly og Ladycomp like sikker som p-pillen?

Forskere hevder at fertilitetsmonitorene Pearly og Ladycomp ved riktig bruk er like sikker som p-pillen i å forhindre graviditet. Den lille bærbare maskinen virker ved å ta en kvinnes morgentemperatur daglig for å avgjøre om hun for de neste 24 timene er fruktbar eller ei. Her tar vi for oss alt du trenger vite sikkerheten til Pearly og Ladycomp.

Alle fertilitetsmonitorene fra PFC Nordic bruker temperaturmetoden – internasjonalt kjent som BBT – Body Basal Temperature – for å finne eggløsning. BBT-metoden er internasjonalt klassifisert som en av de sikreste, og er i samme klasse som hormonell prevensjon, spiral og sterilisasjon. Den må ikke forveksles med metodene «sikre perioder» eller «kalendermetoden» som er noe helt annet.  Fysiologisk har alle kvinner i  fruktbar alder en temperaturstigning på 0,1 – 0, 5 grader dagen etter eggløsning og temperaturen forblir høy frem til mens.  I denne perioden modnes det ikke egg – og det er sikkert å ha sex.

Medisinsk dokumentert sikkerhet

For å bedømme et prevensjons-middels eller metodes sikkerhet, gjennomføres såkalte medisinske kliniske studier. Som et minimum kreves 100 deltakere over en 2 års periode og totalt minst 12000 sykler. Resultatet uttrykkes i Pearl indeks, som for de fleste er uforståelig. Det er derfor blitt vanlig å uttrykke sikkerheten i %.

Pearl indeks er det klassiske, medisinske måltallet for en prevensjonsmetodes sikkerhet og regnes ut på følgende måte: Hvis 100 kvinner benytter et prevensjonsmiddel i ett år gir dette 1200 sykler (100 x 12 [mnd] = 1200). Hvis 1 av disse 100 kvinnene blir gravid, dvs 1 graviditet på 1200 sykler – er Pearl indeks 1. Det bør tas med i betraktningen at kvinner totalt har 400-500 sykler gjennom livet. Det skilles ofte mellom metodesikkerhet, dvs sikkerhet hvis metoden benyttes korrekt og bruks-sikkerhet som tar med brukerfeil. Den siste vil i praksis være høyere.

Dokumentert Pearl indeks på 0,7

Fertilitetsmonitorene fra PFC Nordic har en dokumentert Pearl indeks (metode) på 0,7. Til sammenligning har p-piller en Pearl indeks fra 0,5 – 1,2; hormonspiral 0,3 – 0,5; kobberspiral 0,7 – 1 og kondom rundt 5.

Trafikklys-signaler for fruktbarhet

Fertilitetsmonitorene bruker trafikklysesignaler for å vise kvinner når det er trygt å ha sex uten frykt for å bli gravid. Rødt lys betyr at ubeskyttet sex er uaktuelt. Gult betyr at det er en sjanse for at du kan bli gravid. Grønt betyr at det er trygt å ha sex.

Når brukeren våkner, tar hun morgen-temperaturen under tungen med Pearly eller Ladycomp. Og, det er ikke noe krav å ta tempen til samme tid hver dag. Pearly og Ladycomp har en supernøyaktig og rask målesensor og målingen tar i overkant av 30 sekunder.

Et tonesignal bekrefter at måling er ferdig og verdi lagret. Samtidig vises grønt, gult eller rødt – og dette er et sikkert utsagn for de neste 24 timene. Bruker leser også av hvilken dag det er i syklusen og får videre en fruktbarhets-prognose for hver av de neste 6 dagene.  Dette kan også være nyttig for partneren.

Hvordan oppnås den høye sikkerheten?

Sikkerheten oppnås gjennom en supernøyaktig målesensor som måler likt under alle betingelser.
Fruktbarhets-Computeren bruker videre et dataprogram eller algoritme som baserer på «sykluskunnskap» fra ti-tusener av kvinner og er testet på alle tenkelige sykler, enkle som vanskelige.  For hver enkel bruker bygges det opp en personlig «syklus-database» hvor også alle  egglønsinger protokolleres.  Dette danner grunnlag for den løpende analyse.  Det tas fallhøyde for at sædcellene kan «gjøre jobben» i opp til 5 døgn – så det er totalt 7 fruktbare dager i en syklus da det sikkerhetsmessig må være rødt også to dager etter eggløsning.  Metodisk må computeren til enhver tid også ta hensyn til den tidligst observerte eggløsning og begynne å gi rødt 5 dager før denne.  Blir en syklus lang, forskyves temperaturstigningen ut i tid og grønt lar vente på seg.  Blir det en syklus uten eggløsning, stiger ikke temperatuern, og det gis ikke grønt etter eggløsning.

Les mer om 99,3% sikker hormonfri prevensjon

Like sikker som p-pillen, og helt uten bivirkninger

På dager da datamaskinen sier at sex er ok, er den like sikker som p-pillen – og er i tillegg helt uten bivirkninger. Siden den finner de fruktbare dagene, regnes den som naturlig hormonfri prevensjon. Og selvfølgelig, siden den viser de fruktbare dagene og gir prognose for hver kommende eggløsning, er den genial når du måtte ønske å  bli gravid.

Hvilken hormonfri naturlig prevensjon skal jeg velge?

Ladycomp 6 eller Pearly 2 er det perfekte valget for enhver helsebevisst kvinne som også ønsker å være i harmoni med sin kroppen.  Våre fertilitetsmonitorer eller PFCer nyter stor tillit blant kvinner som kanskje verdens mest pålitelige.  De anbefales  både til  naturlige prevensjon og til naturlige familieplanlegging. Grunnlaget og sikkerheten er det samme for alle Ladycomp-modellene, Pearly 2 og Daysy. Du måler temperaturen under tungen med en supernøyaktig sensor hver dag når du våkner (det er dessverre en utbredt misforståelse at det må måles til samme tidspunkt hver dag). Hopper du over en dag eller to, går det helt fint. Tempen vises sammen med syklusdag og grønt når det er sikkert og rødt eller gult på de fruktbare respektive usikre dagene. Når menstruasjonen kommer, registrerer du den.  Temperatur er sikkert som metode – les mer..

Ladycomp 6-serien – Fargedisplay, menyføring, sensor i ledning slik at du kan se displayet under måling, ny sensor måler ca 30% raskere enn tidligere, kan kobles til PC/Mac, drives av 2 AAA-batterier du kan skifte selv. 130 g m batterier. Les mer om Ladycomp 6 serien

Pearly 2 – Vårt mest solgte til prevensjon gjennom tidene, Pearly, er nå kommet i ny og forbedret utgave og er mer aktuell enn noen gang. Pearly 2 har forbedret og raskere sensor som du vipper ut og legger under tungen for måling, display med farget bakgrunnsbelysning (ses ikke i dagslys) som viser grønt på grønne eller sikre dager, rødt på fruktbare.  Pearly 2 drives av et AAA-batteri som bruker skifter selv.  (Pearly måtte sendes inn for batteribytte), 60 g med batteri. Betjenes med 3 taster: Sirkel = OK, minus = Nei eller tilbake i klokke eller kalender, pluss = Ja eller frem. Enklere kan ikke prevensjon bli! Les mer om Pearly 2

LadyComp 6B – Baby: Sannsynligvis et av verdens beste hjelpemiddel for å bli gravid

Personlig FruktbarhetsComputer -PFC -Ladycomp 6B – vårt topprodukt med utvidet fokus på graviditet. Dette er den totale fertilitetsmonitoren som også dokumentererer syklusen over år.  Alt går automatisk – Du tar kun kjapt tempen når du våkner, får rødt for fruktbar, grønt for ufruktbar. Neste forventede Eggløsning, EL, vises sammen med tilhørende termin med dato fra dag 2 i syklusen. EL-dag markeres med rødt blinker. Menskalender for neste 6 måneder gir indikasjon på fremtidige EL. Samleie kan registreres, og LC 6B markerer når det er tidsmessig klaff med eggløsning.  Slår i normaltilfelle ut på graviditet ca 18 dager etter befruktning – rødt – gult – grønt lyser konstant. Du kan se tempkurven med eggløsninger i displayet, får automatisk statistikk som viser sykler uten EL og med nedsatt gullegmefunksjon og mye mer. Slik vet du fort alt om syklusen. Og ønsker du prevensjon før eller etter svangerskap – bruker du den omvendt og har 99,3% sikkerhet. Les mer om Ladycomp 6B

Et sikkert alternativ

LadyComp 6 og Pearly 2 er et 99,3% sikkert prevensjonsalternativ, naturlig og uten bivirkninger.  De er midt i blinken  for alle som prinsippielt ikke vil bruke hormonell prevensjon eller spiral, for alle som av medisinske årsaker ikke kan eller av medisinske årsaker ikke bør bruke hormonell prevensjon eller spiral. Disse 3 gruppene representerer rundt 50% av kvinner i fruktbar alder.  Les mer om sikkerhet.

UA-3520659-1