Hvordan stress påvirker eggløsningen

Hvordan stress påvirker eggløsningen

Ja, stress kan påvirke eggløsningen, men heldigvis på en måte som fertilitetsmonitoren Ladycomp 6B Baby kan håndtere. Ifølge en nylig studie resulterer høyere stressnivå i lavere nivåer av både østrogen og luteniserende hormon (LH).  Dette kan føre til forsinket eller uteblivende eggløsning. Stress kan altså hemme eggløsning, og uten eggcelle hjelper det lite med mannens...

Les mer

Sjekkliste – Når du ikke blir gravid

Sjekkliste – Når du ikke blir gravid

Sjekkliste som tar for seg 14 enkle årsaker som ofte OVERSES eller GLEMMES.  De er like aktuelle ved planlegging av første barnet eller om du «sliter med nestemann».  Vi viser også hvordan Ladycomp 6B – Baby, fruktbarhets-computeren  som er laget med fokus på graviditet, er et særdeles enkelt og effektivt hjelpemiddel.  1 år med eggløsnings-

Les mer