Her får du forklart noen ord om fruktbarhet.

Asynkrone sykler betyr at egget modnes tregere i den ene eggstokken enn i den andre. Med en PFC-utskrift finner du mønsteret i variasjonen, f.eks at eggløsning kommer vekselvis på dag 17-23-17-23 osv. Dette er nyttig informasjon for å kunne treffe eggløsning når man vil bli gravid. Anslagsvis 1,5 – 2% opplever et asynkront mønster.

CLI – corpus luteum insufficiencia: Nedsatt gullegeme-funksjon som betyr at det gule legemet produserer (for) lite av hormonet progesteron. Dette kan være årsak til unnfangelsesvansker. En PFC-utskrift viser deg om du har CLI. Er dette tilfellet, kan du bruke naturlig progesteronkrem. (Se ordforklaring «progesteronkrem»). BabyComp gir deg direkte informasjon om eventuell CLI-sykler.

Eggcellen ligger inne i follikkelen. Kan overleve i inntil 18 timer etter eggløsning.

Eggleder: Bekruktningskanalen. Den går fra livmoren opp til eggstokken og skal fange opp egget etter at det har løsnet fra eggstokken. Her møtes eggcellen og sædcellene og en eventuell befruktning finner sted.

Eggløsning: Styres av balansen mellom flere hormoner i kvinnekroppen. Ved eggløsning presses eggcellen ut av follikkelen og eggstokken. Det fanges opp av egglederen og føres mot livmoren. Fra første dag i menstruasjon er det østrogen som dominerer i blodet og som stimulerer folliklene til modning. Flere follikler modnes samtidig, én blir dominerende og eggløsningen settes igang når det Lutiniserende hormonet når en toppverdi, LH-toppen. PFCen viser om og når du har eggløsning.

Eggstokk: Inneholder alle egg-emnene (oocytter). Kvinner har to eggstokker, disse er festet til livmoren med bånd. Eggløsningene kommer som regel vekselvis. Dersom en kvinne må operere bort den ene eggstokken, vil som regel den andre begynne å modne egg i hver syklus.

Fertilitetssekret: I dagene før eggløsning produseres dette sekretet i livmorhalsen. Sekretet skaper et basisk miljø i skjeden og utstyrer sædcellene med et beskyttende hylster. Dette gjør at sædcellene er befruktningsdyktige i opptil 5 døgn.

Follikkel: Medisinsk betegnelse for det menneskelige egg. Det er et liten blære- eller sekkformet legeme som dannese i eggstokken. Eggcellen er inne i follikkelen. Follikkelen modnes i syklusens lavfase og gjør seg klar til å frigjøre eggcellen.

Gult legeme – corpus luteum: I eggstokken dannes det gule legemet av restene etter follikkelen, når denne har frigjort eggcellen. Den viktigste oppgaven til det gule legemet er å produsere progesteron. Det er progestreonet som driver temperaturen opp.

Høyfasen, også kalt lutealfasen: Dagene fra eggløsning til mentruasjon. Som oftest 12 dager, variasjoner forekommer. 9 dagers høyfase regnes som minimum for å kunne bli gravid. I høyfasen er det hormonet progesteron som dominerer. En PFC-utskrift gir en god oversikt over lengden på høyfasen og lavfasen.

Lavfase: Dagene fra menstruasjon til og med eggløsningsdagen. Antall dager varierer fra kvinne til kvinne/ syklus til syklus. Stress kan resultere i forskjøvet eggløsning og dermed gi forlenget lavfase. Gjennom lavfasen øker østrogenet i blodet gradvis til det når et visst nivå og dette trigger LH-homonet. Når LH-toppen nås starter eggløsningen. En PFC-utskrift viser lengden på lavfasen og høyfasen.

LH-hormonet: Et av kroppens «trigger-hormon». Aktiviserer eggløsning hos kvinner. Hos mannen påvirker LH-hormonet testiklene til å produsere testosteron.

LH-toppen: Konsentrasjonen av LH-hormonet når sitt høyeste nivå. Dette er 18-24 timer før, og trigger eggløsningen.

Monofase: Syklus uten eggløsning. Det er ikke uvanlig å ha en monofase innimellom. Monofase betyr lik temperatur hele syklusen i motsetning til bifase (en lav- og en høyfase) som er normalt hos kvinner. PFCen registrerer eventuelle monofaser.

PCOS – Polycystisk ovariesyndrom: Væskefylte cyster i eggstokkene. Cystedannelsen forstyrrer eggstokkenes hormonproduksjon og fører til uregelmessige eggløsninger. Dette er i seg selv ikke noe hinder for å bli gravid, men det kan være vanskelig å treffe eggløsningen. En PFC-utskrift er til god hjelp for å kartlegge syklusen.

PMS – Premenstruelt Syndom: Psykiske og/eller kroppslige plager som er tilbakevendende i perioden før menstruasjonsblødningen, og som forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjonen.

Pearl indeks: Medisinsk definisjon på en prevensjonsmetodes sikkerhet. Hvis 100 kvinner benytter et prevensjonsmiddel i 1 år ( = 100 x 12 sykler = 1200 sykler) og en blir gravid, er indekstallet 1. Pearl indeks på 1 betyr 1 graviditet på 1200, Pearl indeks på 5 betyr 5 graviditeter på 1200.
Definisjonen går tilbake til R. Pearl som laget den i 1933.

Progesteron: Hormon som dannes av det gule legemet i høyfasen. Kalles også for «kvinnens velværehormon» da det er nødvendig for en rekke viktige funksjoner i kvinnens kropp. En PFC-utskrift viser om du har jevn progesteronbalanse.Syklus: En syklus begynner første dag i menstruasjonen og slutter siste dag før neste mens. En syklus strekker seg normalt over 26-30 dager. Dette varierer fra kvinne til kvinne. PFCen teller dagene for deg og viser hvor du er i syklusen.

Syklusdag: Første dag i menstruasjonen er dag 1, andre dag er dag 2, osv.

Sædceller: Kan være befruktningsdyktige i fem døgn dersom forholdene ligger til rette for dette i livmorhalsen. I dagene før eggløsning produserer kroppen fertilitetsslim som skaper et basisk miljø i livmorhalsen

Variable sykler betyr at eggløsning kommer uregelmessig fra syklus til syklus.

Østrogener: Samlebetegnelse for en gruppe hormoner med svært like effekter. De tre viktigste østrogenene er østron, østradiol og østriol. Disse dannes hovedsakelig i eggstokken. Konsentrasjonen av disse østrogenene er høyest i lavfasen, hvor de er med på å trigge eggløsningen.

UA-3520659-1