I tabellen er forkortelser brukt:

EL= Eggløsning
Ø= Gjennomsnitt
CLI= Nedsatt gullegemefunksjon
M= Mens

FUNKSJONER Pearly LC 6C LC 6 LC 6B
Klokke, vekkeklokke, dato og år
Selvtest/Testmåling
Strømsparing
Bakgrunnslys i displayet
Fruktbarhet Pearly LC 6C LC 6 LC 6B
Dagens temp og fruktbarhet
Teller dager fra 1 M-dag
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover 3 4 6 12
Fruktbarhetsprognose, dg frem 6 6 6 6
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus 2
Syklusdata direkte i displayet Pearly LC 6C LC 6 LC 6B
Menskalender neste 6 mnd
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning) 6 12
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd 6 12
Antall målte sykler
Ø sykluslengde, dg
EL variasjon, dg
Høyfaselengde, dg
Ø tempstigning etter EL
Sykler med CLI
Sykler uten EL
BMI- Body Mass Index
Bli gravid Pearly LC 6C LC 6 LC 6B
Prognose,dato for EL fra dag 2
Prognose,neste 6 dg,også EL
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet
Registrere samleie
Prognose for kjønn v reg samleie
Planleggingstreff
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL 4
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL 16 16 16
Påviser graviditet, dg etter EL 18 18 18 18
Annet Pearly LC 6C LC 6 LC 6B
Fritt programmerbare symptomer 5 5
Valgfrie vekkemelodier 5 5
Testmåling
Regulerbar lys-styrke
Regulerbar lyd-styrke
Lydløs
Tilkobling til PC/Mac
Nullstilling av data

 

UA-3520659-1